تبلیغات
گنجیاب اورجینال 09357736303 - GEM 2 Multi-Frequency EM Sensor فلزیاب تصویری انگلیسی
گنجیاب اورجینال 09357736303
گنج یاب-طلایاب-فلزیاب-دستگاه گنج یاب-دفینه یاب-قیمت گنج یاب-قیمت فلزیاب -قیمت دستگاه فلزیاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


در این سایت فقط سیتمهای اورجینال و ساخت شرکتهای معتبر خارجی نمایش داده شده ما به شما سیستمهای دست ساز داخلی پیشنهاد نمیکنیم
تهران میدان شیخ بهایی
09357736303
ارمان

مدیر وبلاگ : king msol
نویسندگان
GEM 2 Multi-Frequency EM Sensor


About the GEM-2
 
Terraplus is pleased to offer the GEM-2 - a portable, digital, broadband electromagnetic sensor - for commercial sale. Combining cutting-edge technology with simplicity of use, the GEM-2 is the finest electromagnetic geophysical sensor for geological, environmental, and geotechnical shallow-earth surveys. The GEM-2 package consists of the sensor boom (ski), the console, a battery charger, and a shoulder strap. It also includes a CDROM containing the manual and the operating software - WinGEM - that runs on Windows.GEM-2 Usage
 
The GEM-2 is most commonly used as a hand-held sensor. Whether the operator is standing still, walking, or running, the instrument accurately maps variations in electrical conductivity and/or magnetic susceptibility.  

How Does the GEM-2 Work?


A new broadband electromagnetic sensor, GEM-2, is a hand-held, digital, multi-frequency sensor. It operates in a frequency range of 330 Hz to 24 kHz, and can transmit an arbitrary waveform containing multiple frequencies. 

A frequently-asked question is the "Depth of Investigation." This is a very complex question because the answer depends on many factors, particularly on ground conductivity and ambient electromagnetic noise. Based on many analyses and field data, we estimate the GEM-2 should be able to see about 30-50m in resistive areas (>1000ohm-m) and about 20-30m in conductive areas (<100ohm-m). This figure assumes an ambient noise level of 5ppm. The noise level is generally high in urban areas and low in rural areas. For typical applications, we do not recommend the GEM-2 for depths deeper than 50m. 

The GEM-2 ski contains three coils: transmitter, bucking, and receiver coils. For a frequency-domain operation, the GEM-2 prompts for a set of desired transmitter frequencies. Built-in software converts this into a digital “bit-stream,” which is used to construct the desired transmitter waveform (Figs 1 and 2). This bit-stream represents the instruction on how to generate a complex waveform that contains all frequencies specified by the operator. 

Figure 1. A three-frequency transmitter waveform. Figure 2. First 33 points of Figure 1.

The base period of the bit-stream for GEM-2 is set to 1/30th of a second for areas having a 60-Hz power. The TX switches at 96 kHz and, therefore, the bit-stream contains 3,200 steps within the period. Through a Fourier transform of the transmitter current waveform above, we obtain a power spectrum of the primary field, which shows each transmitted frequency. 

GEM-2 Principle of Operation

Summary

A new broadband electromagnetic sensor, GEM-2, is a hand-held, digital, multi-frequency sensor. The GEM-2 operates in a frequency range of about 300 Hz to 24 kHz, and can transmit an arbitrary waveform containing multiple frequencies. The unit is capable of transmitting and receiving any digitally-synthesized waveform by means of the pulse-width modulation technique. Owing to the arbitrary nature of its broadcast waveform and high-speed digitization, the sensor can operate either in a frequency-domain mode or in a time-domain mode.

Depth of exploration for a given earth medium is determined by the operating frequency. Therefore, measuring the earth response at multiple frequencies is equivalent to measuring the earth response from multiple depths. Hence, such data can be used to image a 3-D distribution of subsurface objects. Results from several environmental sites indicate that the multi-frequency data from GEM-2 is far superior in characterizing buried, metallic and non-metallic targets to data from conventional single-frequency sensors.

1. Introduction
Of many geophysical exploration techniques, the electromagnetic (EM) method provides significant advantages for shallow geophysical exploration. The first sensor, Model AEM-1, a helicopter-towed unit weighing about 250 pounds, was built for the U.S. Navy and successfully flown in 1988 for airborne bathymetric surveys over the shallow ocean. The first hand-held version, GEM-1 completed in 1992, weighed about 12 pounds and was used for many environmental site characterization surveys to detect landfills, unexploded ordnance, and buried drums containing hazardous waste.

GEM-2, the most recent portable version, completed in early 1995, is shown in Figure 1. The sensor, weighing about 9 pounds, operates in a frequency band between 90 Hz to about 24 kHz. Its built-in operating software allows a surveyor to cover about one acre per hour at line spacing of five feet. Along a survey line, the data rate is about two per foot, resulting in about 20,000 data points per acre per hour. Such portability, survey speed, and high data density are important requirements for geophysical surveys at environmental sites.

Figure 1. GEM-2, a multifrequency EM sensor, in operation.

Advantages of a broadband, multifrequency, EM sensor are obvious. The idea of using multiple frequencies stems from the so-called “skin-depth,” also known as the depth of exploration, which is inversely proportional to frequency: a low-frequency signal travels far through a conductive earth and, thus, "sees" deep structures, while a high-frequency signal can travel only a short distance and thus, "sees" only shallow structures. Therefore, scanning through a frequency window is equivalent to depth sounding. Figure 2 shows a nomogram from which one may determine the penetration depth for a given frequency (Won, 1980).

  Figure 2
Skin Depth Nomogram To determine depth of penetration, connect the soil/rock type on the left to the frequency of operation on the right. The intersection in the middle indicates the depth of penetration. From Won (Geophysics, 1980).

Depth sounding by changing the transmitter frequency is called “frequency sounding,” which measures the target response at many frequencies in order to image the subsurface structure. Because the method involves a fixed transmitter-receiver geometry, the sensor can be built into a single piece of hardware, such as GEM-2; as a result, it produces extremely precise, sensitive, and thermally stable measurements. In contrast, depth sounding by changing the separation between the transmitter and receiver is called “geometrical sounding,” which usually requires multiple operators tending separate coils connected by wires and measuring consoles. Maintaining a precise coil separation is difficult and, therefore, some measurements (e.g., in-phase components) are often abandoned. For shallow surveys, the frequency sounding method offers high spatial resolution, survey speed, light logistics, and data precision.

2. GEM-2 Operating Principles

Figure 3 shows the electronic block diagram of GEM-2. The sensor contains a transmitter coil and a receiver coil separated by about 5.5 feet. Such geometry is called “bistatic” configuration. It also contains a third “bucking coil” that removes (or bucks) the primary field from the receiver coil. All coils are molded into a single board (dubbed “ski”) in a fixed geometry, rendering a light and portable package. Attached to the ski is a removable signal-processing console.

Figure 3. GEM-2 electronic block diagram.

A PC is to be connected to the GEM-2 console through an RS-232 cable for uploading the operational parameters or downloading the data using WinGEM, a Windows-based program. For a frequency-domain operation, the program prompts for a set of desired transmitter frequencies. Built-in software converts these frequencies into a digital “bit-stream,’ which is used to construct the desired transmitter waveform for a particular survey. This bit-stream represents an instruction on how to control a set of digital switches (called H-bridge) connected across the transmitter coil, and generates a complex waveform that contains all frequencies specified by the operator. This method of constructing an arbitrary waveform from a digital bit-stream is known as the pulse-width modulation technique.

The base period of the bit-stream for GEM-2 is set to 1/30th of a second for areas having a 60-Hz power supply as does the U.S. The period is 1/25th of a second for 50-Hz areas, as in Europe and Japan. For an H-bridge switching rate at 96,000Hz, for instance, the bit-stream contains 3,200 steps within the base period. Any integral number of the base period may be used for a consecutive transmission in order to enhance the signal-to-noise ratio.

In Figure 4a, we show an example transmitter current waveform, generated by a bit-stream designed to transmit three frequencies, 90Hz, 4,050Hz, and 23,970Hz. The software that generates the bitstream for a given set of operator-specified frequencies takes into account the built-in electronic parameters, such as the resistance and inductance of the transmitter coil. The graph shows the current waveform for the bit sequence from 1 to 1,067, the first third of the base period, 1/30th of a second. Figure 4b depicts the waveform details for the first 33 bits, showing the current flow in the transmitter coil. Each bit in this case lasts for 1/96,000 seconds. Figure 4c shows the amplitude spectrum of the transmitter current waveform of Figure 4a. Note that the transmitter current decreases logarithmically with frequency. The maximum current (peak to peak) for the present transmitter is close to 10 amperes, corresponding to a dipole moment of about 3 A-m2.

Figure 4a. An example transmitter current waveform (shown only one-third of 3,200 points) generated by a 3-frequency bit stream.  Figure 4b. Enlarged section of Figure 4a between the bit sequence 1 to 33.
 
Figure 4c. Amplitude spectrum of the transmitter current
waveform shown in Figure 4a.

GEM-2 has two recording channels: one from the bucking coil (called the reference channel) and the other from the bucked receiver coil (called the signal channel). Both channels are digitized at a rate of 48,000 Hz (half the transmitter rate) and at an 16-bit resolution. This produces a 1,600-long time-series per channel during a base period. In order to extract the inphase and quadrature components, we then convolve (i.e., multiply and add) the time-series with a set of sine series (for inphase) and cosine series (for quadrature) for each transmitted frequency. This convolution renders an extremely narrow-band, match-filter-type, signal detection technique. A 3-frequency operation, shown in Figure 4a, with a transmitter duration of 33 milliseconds, typically requires a total of about 60 milliseconds to complete the entire measurement cycle per data location. Increasing the number of frequencies would reduce the measurement cycle. A single computer in a DSP chip coordinates all controls and computations for both transmitter and receiver circuits.

GEM-2 may also be used to measure the background environmental noise spectrum up to 24kHz. This is obtained from the signal-channel time-series at a typical location within a specified survey area, then computing its entire Fourier spectrum at an interval of the base frequency (30 Hz). Using the environmental noise spectrum, the operator can safely avoid locally-noisy frequency bands.

3. Basic Measurement Unit

The in-phase and quadrature data derived through the convolution are converted into a part-per-million, or ppm, unit defined as: These ppm values are the raw data logged by GEM-2. It is obvious that the ppm unit defined by Eq. (1) is sensor-specific and has little physical meaning. GEM-2 allows up to about 50,000 data points before down-loading to a PC through an RS-232 protocol.

All parameters required for the ppm computation, such as the sensor output in free-space (simulated by hanging GEM-2 from the top of a tall tree), amplifier characteristics of the two receiving channels, and the coil geometry, are stored in GEM-2 for real-time use.

In most shallow geophysical surveys, the ppm data generated by GEM-2, often plotted into a contour map for each frequency, are sufficient to locate buried objects without going through elaborate processing or interpretation. One can also estimate the target depth from the data obtained at multiple frequencies.

This modus operandi is the most common “bump finder” survey, which is appropriate and productive where there are numerous shallow, small, nondescript targets and the survey objective is to find as many targets as possible. The goal is not to determine a detailed geometry for each object, given typical time constraints and the large quantities of objects to be detected. In such a survey, the in-phase and quadrature ppm data are sufficient to indicate the location, size, and depth of a “bump” without converting the data into any other more physically meaningful quantities.

Figure 5 is shown as an example; we look for a buried pipe and our main interest in this case is its location. This figure shows the GEM-2 in-phase response at 7,290 Hz over a known stainless-steel pipe of 18-inch diameter, buried at a depth of approximately 30 feet. A magnetic survey failed to detect the pipe, presumably because it is made of stainless steel, a non-ferrous metal. In this example, the plot showing the ppm response is sufficient to locate the pipe. The survey over this pipe included seven frequencies, and the response was highly dependent on frequency. For example, the pipe was not recognizable at around 2 kHz or 12 kHz. 

Figure 5. GEM-2 7,290 Hz in-phase data over an 18-inch diameter stainless steel pipe buried at 30 feet below surface.

4. Conversion to Apparent Conductivity

Since the in-phase and quadrature ppm data contain all information on the measurement geometry, they can be the raw input for any inversion software. Traditionally, however, EM data are displayed in “apparent conductivity” by imagining that the earth below the sensor is represented by a homogeneous and isotropic half-space. While the earth is heterogeneous with regard to geologic variations, it can be represented by an equivalent homogeneous half-space that would result in the same observed data.

GEM-2 measures the secondary field from the earth (and buried objects therein) at frequencies specified by the operator. When the field is normalized against the primary field at the receiver coil, it is called the mutual coupling ratio (Q), which, for horizontal coplanar mode (or vertical dipole mode), can be written as:The sensor geometry with respect to the earth is shown in Figure 6. The kernel function R corresponding to a uniform half-space is: where
 • Hs: secondary field at receiver coil,
 • Hr: primary field at receiver coil,
 • r: coil separation,
 • h: sensor height,
 • J0: zeroth-order Bessel function,
 • f: transmitter frequency (Hz),
 • µ: magnetic susceptibility, and
 • s: earth conductivity.
We note that the ppm unit defined by Eq. (1) is the same as Q multiplied by one million. GEM-2 can be configured to a vertical coplanar mode (or horizontal dipole mode) by simply turning it 90 degrees about the ski axis (Figure 7).

The mutual coupling ratio for this is: (4)where J1 is the first-order Bessel function. The integrals in s. (2) and (4), known as the Hankel transform integrals, can be computed by the linear digital filter method with known filter coefficients for a fast digital convolution (Kozulin, 1963; Frischknecht, 1967). We notice from the above equations that conductivity and frequency appear as a single product. For multifrequency data, therefore, Eqs. (2) and (4) provide the relationship between the ppm unit and the conductivity-frequency product.

Figure 6. GEM-2 in horizontal coplanar coils configurations. Figure 7. GEM-2 in vertical coplanar coils configurations.

Figures 8 and 9 illustrate the computed in-phase and quadrature responses over half-space for the GEM-2 horizontal and vertical coplanar coils. We assume for this example the sensor height at 1 meter, typically waist level for a surveyor. In essence, the observed ppm value (y-axis) determines the conductivity-frequency product (x-axis), which is then divided by the transmitter frequency to obtain the half-space conductivity. 

Figures 8 & 9. GEM-2 interpretation charts (in-phase and quadrature) for converting ppm data to earth conductivity.
As an example, Figure 10a through 10d show the GEM-2 apparent conductivity data, in units of millisiemen/m (mS/m), over a 6-acre trench complex in the southeastern U.S. Materials, including radioactive waste, were "systematically" buried in many parallel trenches. For comparison, Figure 10e shows, for the same area, the total-field, magnetic anomaly map, while Figure 10f shows the total-field, vertical magnetic gradient. For the magnetic data, we employed a cesium-vapor magnetometer (Geometrics G-858G) with two sensing heads vertically separated by 30 inches. Magnetic anomalies are inherently dipolar in nature and, thus, a target is commonly located at the slope, rather than the peak, of an anomaly. This problem of target location renders the magnetic anomaly hard to interpret, particularly for a target made of many individual items such as drums and cans buried in these trenches. In contrast, it can be shown theoretically by a forward modeling that a GEM-2 anomaly is almost monopolar centered directly above the target and, consequently, is easier to interpret than dipolar magnetic anomalies.

Figure 10a through 10d

Figure 10g is from an old facility engineering drawing that supposedly shows the trench locations. We do not know whether this old drawing was intended to show the design plan before, or the “as-built” map after, the trench construction. Regardless, it is obvious that the trenches implied by the GEM-2 data are significantly dissimilar from those indicated by the old map. In the end, we concluded that the GEM-2 data best depicts the current trench distribution; therefore, the geometrical boundaries determined from the GEM-2 data were used to compute the waste volume within the trenches. Each map, depicting the apparent conductivity derived from the in-phase and quadrature data at 1,350 Hz and 7,290 Hz, shows a slightly different picture of the trenches. Presumably, the low-frequency data indicates the deep trench structures, while the high-frequency data indicates the shallow trench structures. For plotting convenience, each conductivity map, Figures 10a through 10d, has an average conductivity value (noted on the top of the color scale bar) removed in order to balance the color distribution. The conductivity values may contain a constant offset resulting from imprecise calibration of the GEM-2 free-space response; the problem is being corrected.

Figure 10e

5. Conclusions

Of the many geophysical sensor technologies, the EM method provides significant advantages for shallow environmental characterization. Unlike seismic or ground-penetrating radar methods that involve heavy logistics and labor-intensive field work, GEM-2 requires only a single operator, does not touch the earth (thus, is less intrusive), and can operate at stand-off distance. An instrument like GEM-2 is ideal for many environmental and geotechnical applications including mapping underground storage tanks, landfill and trench boundaries, certain contaminant plumes, and buried ordnance. In addition, GEM-2 has applications for finding shallow orebodies for the mineral exploration industry.

Despite many compelling advantages, the broadband EM method has not received sufficient attention from the geophysical community. With the advent of digital, multifrequency data, we have opened a new dimension in data quality and quantity for imaging and characterizing buried subsurface features. GEM-2 is only the beginning of a new generation of many broadband EM sensors.

GEM-2 Technical Specifications
 • Programmable Operation 
  • Bandwidth: 330 Hz to 24 kHz 
  • Frequency Domain: Single Frequency, Multiple Frequencies, Stepping Frequencies 
  • Maximum Sampling Rate: 30 Hz 
 • Hardware
  • Removable Ski: Sealed Kevlar or fiberglass foam, 2kg 
  • Console (CPU, display): 10 x 25 x 5cm anodized al box, 2.5 kg 
  • Internal Rechargeable Battery: 13.2 VDC 
  • Coil Configuration: Horizontal or Vertical Coplanar 
  • Output: Inphase and Quadrature in ppm at all specified frequencies 
  • Maximum TX moment: 3 Ampere square meters 
 • Operating Software
  • Program upload and data download from a PC: WinGEM
 • Optional Software 
  • PPM to conductivity conversion program
 • Data processing and display software 
  • Real-time data output option for GPS integration 
  • Layered earth inversion program 
References
 • Frischknecht, F.C., 1967, Field about an oscillating magnetic dipole over a two-layer earth and application to ground and airborne electromagnetic surveys, Quart. Colorado School of Mines, v. 62, no. 1, pp. 1-370.
 • Kozulin, Y.N., 1963, A reflection method for computing the electromagnetic field above horizontal lamellar structures, Izvestiya, Academy of Sciences, USSR, Geophysics Series (English Edition), no. 2, pp. 267-273.
 • I.J. Won, 1980, A wideband electromagnetic exploration method - Some theoretical and experimental results, Geophysics, Vol. 45, pp. 928-940.
 • I.J. Won, 1983, A sweep-frequency electromagnetic exploration method, Chapter 2, in Development of Geophysical Exploration Methods-4, Editor; A. A. Fitch, Elsevier Applied Science Publishers, Ltd., London, pp. 39-64.
Ordering Information
Description Order Number
GEM-2
530-GEM2-2002
 

اطلاعات بیشتر
09357736303

 
عمق کاوش ده متر

http://s4.picofile.com/file/8288273968/gem2_500x701.jpg

http://s3.picofile.com/file/8288274034/Ski_1.JPG
نوع مطلب : محصولات الکترومگنتیک شرکت TERRADAT انگلستان، 
برچسب ها : دستگاه فلزیاب تصویری ساخت انگلستان، فلزیاب تصویری شرکت نفت، فلزیاب تصویری بدون خطا، فلزیاب تصویری اسکنر زنده بدون خطا، دقیق ترین فلزیاب تصویری، دقیق ترین دستگاه فلزیاب تصویری جهان، دستگاه های فلزیاب تصویری em،
لینک های مرتبط :
king msol
جمعه 13 اسفند 1395
جمعه 16 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Whoa a lot of useful facts.
brand cialis generic cialis online napol cialis pas cher paris cialis without a doctor's prescription cialis baratos compran uk cialis canadian drugs only here cialis pills cialis 20 mg best price cialis 30 day sample click here take cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:03 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
Very helpfuul information specifically the ultimate phase
:) I handle such information much. I used to be
seeking this certain information for a very lengthy time.
Thank you annd best of luck.
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:38 ق.ظ

Helpful data. Thank you.
buying brand cialis online achat cialis en europe import cialis enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo al pubblico viagra or cialis cialis cipla best buy where to buy cialis in ontario deutschland cialis online we recommend cialis info
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Truly all kinds of useful facts.
cialis 5 mg funziona cialis generico postepay cialis for sale in europa the best site cialis tablets prix cialis once a da cialis australian price bulk cialis cialis generico cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Beneficial data. Appreciate it.
cialis sicuro in linea cialis in sconto cialis free trial cialis preise schweiz cialis for sale in europa cialis price in bangalore only best offers 100mg cialis cialis for sale in europa rx cialis para comprar order cialis from india
سه شنبه 13 آذر 1397 01:06 ب.ظ

You suggested that well!
are there generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis bula generic cialis with dapoxetine cialis without a doctor's prescription achat cialis en itali enter site very cheap cialis cialis 20 mg buy cialis online legal cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:37 ق.ظ

Seriously loads of amazing info!
buy cialis online best generic drugs cialis cialis para que sirve sublingual cialis online link for you cialis price acheter du cialis a geneve cialis generico online cilas cialis kamagra levitra opinioni cialis generico
دوشنبه 12 آذر 1397 02:13 ب.ظ
I was excited to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this
wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of
it and i also have you saved to fav to see new things
on your blog.
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Great info. Thanks a lot!
5 mg cialis coupon printable cialis baratos compran uk generic cialis 20mg tablets pastillas cialis y alcoho cialis canada cialis tablets viagra or cialis generic cialis levitra cialis professional yohimbe safe dosage for cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:17 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis farmacias guadalajara cialis from canada preis cialis 20mg schweiz wow cialis 20 cialis flussig cialis cipla best buy cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis 100mg suppliers cialis free trial
یکشنبه 11 آذر 1397 01:09 ق.ظ

You actually expressed that really well!
cialis great britain buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis buy original cialis cialis ahumada enter site very cheap cialis cialis ahumada cialis generic tadalafil generic prix cialis once a da
شنبه 10 آذر 1397 06:34 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing,
it is rare to see a great blog like this one today.
شنبه 10 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Fantastic posts, Kudos!
cialis daily cialis savings card only here cialis pills rx cialis para comprar compare prices cialis uk prix de cialis cialis pills in singapore cialis vs viagra pastillas cialis y alcoho can i take cialis and ecstasy
شنبه 10 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Thanks, I appreciate it!
calis buy cialis cheap 10 mg price cialis per pill how to buy cialis online usa cialis uk cialis vs viagra can i take cialis and ecstasy generic cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis 200 dollar savings card
جمعه 9 آذر 1397 03:28 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check
things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to exploring your web page repeatedly.
جمعه 9 آذر 1397 02:59 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would
like to find out where u got this from. thank
you
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ب.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any recommendations, please share. Many thanks!
جمعه 9 آذر 1397 01:12 ب.ظ

Really tons of fantastic info!
viagra vs cialis click here cialis daily uk cialis pills boards prix de cialis weblink price cialis cialis manufacturer coupon purchasing cialis on the internet cialis side effects dangers cialis side effects generic cialis 20mg tablets
جمعه 9 آذر 1397 01:35 ق.ظ

You stated this terrifically.
we use it cialis online store cialis for sale in europa cialis 50 mg soft tab cialis pills price each cialis super acti the best choice cialis woman cialis 20 mg cost cialis generique cialis uk we recommend cheapest cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Tips clearly applied.!
cialis rckenschmerzen we choice free trial of cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices in england cialis prices in england callus usa cialis online cialis en 24 hora viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Very well voiced of course. .
cialis 5mg billiger cialis coupons the best choice cialis woman prix de cialis cialis taglich cialis 5mg prix online prescriptions cialis cialis 10 doctissimo sublingual cialis online price cialis wal mart pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:30 ب.ظ

Wonderful data, Cheers.
cialis 10 doctissimo generic cialis review uk cialis online holland cialis prezzo di mercato cialis kaufen wo cialis efficacit cialis uk next day cialis 5 mg funziona warnings for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
generic cialis cialis italia gratis cialis australia org price cialis per pill cialis prezzo in linea basso viagra or cialis ou acheter du cialis pas cher cialis qualitat cialis coupons generic cialis tadalafil
شنبه 26 آبان 1397 01:06 ق.ظ
I've read several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you put to create this kind
of excellent informative website.
دوشنبه 21 آبان 1397 07:09 ق.ظ
Excellent post. I am facing a few of thewse issurs ass well..
یکشنبه 20 آبان 1397 02:37 ق.ظ
Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for
providing this info.
شنبه 19 آبان 1397 06:57 ق.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks
پنجشنبه 17 آبان 1397 11:56 ب.ظ
It's truly very complicated in this active life to listen news on TV, thus I only use world
wide web for that reason, and take the most recent information.
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:52 ق.ظ
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world everything is existing on web?
جمعه 11 آبان 1397 01:36 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day.
It's always usesful to read articles from other authors and use a littrle something from their
web sites.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی